مشخصات اثر
تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا
اندازه: طول: 43  عرض: 35 
گروه: تابلو

هنرمند

علی گلستانه

علی گلستانه