تو خطوط شباهت را تصویر کن

سه‌شنبه سی‌ویکم مرداد، بخشی از صفحه‌ی ۱۱ روزنامه‌ی شرق به نمایشگاه «خاطرات پری و گنجشک‌ها» اختصاص یافته بود.

بخشی از یادداشت دکتر جواد آقاجانی، پژوهشگر و مدرس هنر، با عنوان «تو خطوط شباهت را تصویر کن» را می‌خوانید:

هنرمند قبل از ایفای نقش و نگاه به جایگاهش باید وظیفه شهروندى خود را به‌جا آورد. او باید دغدغه‌های اجتماع، زمانه و محیطش را ببیند، بشناسد و بشناساند. 

برخی آثار پرویز حبیب پور نیز با این تفکر و نظر قابل نقد و بررسی است. حبیب‌پور در برخی آثار خود تصویرگر سوژه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوره‌ای است که نقل محفل روشنفکران چپ‌گرا بوده است. برخی آثارش در راه مبارزه‌ای خلق شده‌اند که او و همراهانش با تیغ تیز نقد قصد اصلاح آن را داشته‌اند. برابری طبقاتی، 

گرفتاری‌های قشر کم‌برخوردار، کودکان محرومی که به اجبار باید کار کنند، زنانی که در جست و جوی لقمه‌ای نان برای فرزندان گرسنه‌شان هستند و در طرف دیگر ثروتمندانی که بدون توجه به مصائب ناشی از فقر و گرسنگی هر روز بر سرمایه خود می‌افزایند. 

هنرمند اینجا چشم و زلف معشوق را کنار گذاشته و درد مردم را به تصویر می‌کشد. روایات حبیب‌پور بخشی از تاریخ شفاهی دوران معاصر ماست. بخشی که برای عده‌ای از ما همچنان جذاب، دیدنی و شنیدنی است.

 متن کامل این یادداشت را در روزنامه‌ی شرق بخوانید.

نفیسه موسوی 1402/6/14 - 14:18

هنرمند

پرویز حبیب‌پور

پرویز حبیب‌پور