خانه هنر گویه

خانه گالری «سلمی» از جایی شکل گرفت که آثاری ارزشمند را با هدف سرمایه‌گذاری و چیدمان در فضای معماری خود جمع‌آوری کرد و تبدیل به مجموعه‌ای شد تا آن آثار را در خانه باغی با همین نام ارائه دهد. در نهایت چنین تجربه‌ای برند سلمی را به این تصمیم رساند که تحت هویتی جدید و با اهدافی بلندتر (در فضایی شامل آرت‌شاپ، گالری و فضایی برای گلچین کتاب‌هایی مناسب مخاطبین خود) به فعالیتش ادامه دهد؛ یعنی «خانه هنر گویه». و اما گویه؛ لطفا گویه را در تصویر بخوانید. به زودی شما را ملاقات خواهیم کرد.

 

نفیسه موسوی 1402/4/7 - 14:53