مشخصات اثر
تکنیک: ترکیب مواد روی پارچه
اندازه: طول: 33  عرض: 33 
گروه: تابلو

هنرمند

مهرنوش سنقری

مهرنوش سنقری