مشخصات اثر
تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا
اندازه: طول: 30  عرض: 20 
گروه: تابلو

هنرمند

رضا لواسانی

رضا لواسانی